previous next

Two women (3)

17x20cm
Lia de Jonghe 2019

(foto Edo Kuipers)